Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Fröslunda-Björkhultsvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fröslunda-Björkhultsvägen 1146 25,6% 32,5% 22,3% 19,7% 6,1% 50,1% 49,9% 24,3%  
Summa 1146 25,6% 32,5% 22,3% 19,7% 6,1% 50,1% 49,9% 24,3%

http://www.val.se