Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Råbergstorp-Lagersberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råbergstorp-Lagersberg 1480 30,3% 36,1% 16,7% 16,8% 11,1% 45,1% 54,9% 22,8%  
Summa 1480 30,3% 36,1% 16,7% 16,8% 11,1% 45,1% 54,9% 22,8%

http://www.val.se