Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Stenby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenby 929 18,8% 42,7% 22,1% 16,4% 8,3% 47,1% 52,9% 3,8%  
Summa 929 18,8% 42,7% 22,1% 16,4% 8,3% 47,1% 52,9% 3,8%

http://www.val.se