Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Skogstorp Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skogstorp Södra 991 13,6% 36,9% 23,8% 25,6% 7,3% 51,4% 48,6% 1,5%  
Summa 991 13,6% 36,9% 23,8% 25,6% 7,3% 51,4% 48,6% 1,5%

http://www.val.se