Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Stenkvista

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenkvista 995 15,4% 36,0% 25,2% 23,4% 6,4% 50,4% 49,6% 4,1%  
Summa 995 15,4% 36,0% 25,2% 23,4% 6,4% 50,4% 49,6% 4,1%

http://www.val.se