Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Ärla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ärla 1676 14,1% 32,0% 27,3% 26,5% 6,1% 50,9% 49,1% 2,9%  
Summa 1676 14,1% 32,0% 27,3% 26,5% 6,1% 50,9% 49,1% 2,9%

http://www.val.se