Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Barva-Jäder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barva-Jäder 1074 11,6% 32,1% 28,3% 27,9% 4,0% 51,5% 48,5% 2,0%  
Summa 1074 11,6% 32,1% 28,3% 27,9% 4,0% 51,5% 48,5% 2,0%

http://www.val.se