Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Bräkne-Hoby Samhälle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bräkne-Hoby Samhälle 1399 14,6% 24,7% 20,8% 40,0% 5,6% 47,4% 52,6% 1,9%  
Summa 1399 14,6% 24,7% 20,8% 40,0% 5,6% 47,4% 52,6% 1,9%

http://www.val.se