Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Karstorp-Svanetorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karstorp-Svanetorp 1565 13,5% 38,2% 22,0% 26,3% 6,5% 50,7% 49,3% 3,3%  
Summa 1565 13,5% 38,2% 22,0% 26,3% 6,5% 50,7% 49,3% 3,3%

http://www.val.se