Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Gamla Åkarp-Dalslund-Kockumsområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Åkarp-Dalslund-Kockumsområdet 1320 13,3% 38,3% 25,9% 22,5% 7,5% 50,2% 49,8% 4,6%  
Summa 1320 13,3% 38,3% 25,9% 22,5% 7,5% 50,2% 49,8% 4,6%

http://www.val.se