Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Harakärrsområdet-Mossvägen-Lyckö Äng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Harakärrsområdet-Mossvägen-Lyckö Äng 1482 14,3% 38,9% 19,7% 27,1% 5,7% 47,2% 52,8% 3,4%  
Summa 1482 14,3% 38,9% 19,7% 27,1% 5,7% 47,2% 52,8% 3,4%

http://www.val.se