Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Tågarpsvägen-Medborgarhuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tågarpsvägen-Medborgarhuset 1055 20,3% 37,6% 26,1% 16,0% 6,4% 54,8% 45,2% 16,4%  
Summa 1055 20,3% 37,6% 26,1% 16,0% 6,4% 54,8% 45,2% 16,4%

http://www.val.se