Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Centrala Arlöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Arlöv 1662 18,1% 34,5% 24,5% 22,9% 5,3% 48,3% 51,7% 11,6%  
Summa 1662 18,1% 34,5% 24,5% 22,9% 5,3% 48,3% 51,7% 11,6%

http://www.val.se