Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Svenshög

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svenshög 1695 21,0% 32,2% 21,2% 25,6% 6,1% 50,3% 49,7% 12,8%  
Summa 1695 21,0% 32,2% 21,2% 25,6% 6,1% 50,3% 49,7% 12,8%

http://www.val.se