Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Burlövs egnahem-Sege by-Sunnanå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Burlövs egnahem-Sege by-Sunnanå 697 16,6% 37,0% 28,1% 18,2% 5,2% 54,1% 45,9% 11,0%  
Summa 697 16,6% 37,0% 28,1% 18,2% 5,2% 54,1% 45,9% 11,0%

http://www.val.se