Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Piläng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Piläng 1345 14,9% 37,2% 23,4% 24,5% 5,9% 48,6% 51,4% 2,8%  
Summa 1345 14,9% 37,2% 23,4% 24,5% 5,9% 48,6% 51,4% 2,8%

http://www.val.se