Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Karstorp-Alnarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karstorp-Alnarp 1151 16,4% 37,4% 20,2% 26,0% 6,8% 49,4% 50,6% 4,8%  
Summa 1151 16,4% 37,4% 20,2% 26,0% 6,8% 49,4% 50,6% 4,8%

http://www.val.se