Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Flädie Ö-Fjelie-Önnerup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Flädie Ö-Fjelie-Önnerup 1837 14,6% 37,2% 22,7% 25,4% 7,2% 48,3% 51,7% 4,1%  
Summa 1837 14,6% 37,2% 22,7% 25,4% 7,2% 48,3% 51,7% 4,1%

http://www.val.se