Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Pilelyckan-Rådmansvången

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Pilelyckan-Rådmansvången 1544 24,6% 31,9% 23,1% 20,4% 4,7% 49,2% 50,8% 5,6%  
Summa 1544 24,6% 31,9% 23,1% 20,4% 4,7% 49,2% 50,8% 5,6%

http://www.val.se