Val till riksdagen - Ålder och kön - Jönköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jönköpings kommun Valkrets Syd 34692 21,6% 32,9% 21,8% 23,7% 6,7% 49,2% 50,8%   1,7%
Jönköpings kommun Valkrets Väst 33401 24,7% 31,0% 20,0% 24,3% 7,1% 48,2% 51,8%   1,7%
Jönköpings kommun Valkrets Öst 32497 19,4% 31,6% 22,5% 26,5% 6,8% 49,4% 50,6%   1,5%
Jönköping 100590 21,9% 31,9% 21,4% 24,8% 6,9% 48,9% 51,1% 1,6%

http://www.val.se