Val till riksdagen - Ålder och kön - Markaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Markaryd 1 V 1315 20,0% 30,5% 19,0% 30,5% 7,5% 49,8% 50,2%   2,1%
Markaryd 1 Ö 1535 16,8% 25,3% 22,5% 35,4% 5,7% 47,4% 52,6%   0,9%
Strömsnäsbruk 1651 15,9% 28,4% 23,9% 31,8% 6,8% 49,5% 50,5%   0,7%
Timsfors-Råstorp 1695 14,0% 28,9% 26,9% 30,2% 5,1% 51,8% 48,2%   0,6%
Traryd-Hinneryd 962 13,1% 23,8% 28,6% 34,5% 3,8% 53,8% 46,2%   2,4%
Markaryd 7158 16,0% 27,6% 24,0% 32,3% 5,9% 50,3% 49,7% 1,2%

http://www.val.se