Val till riksdagen - Ålder och kön - Växjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Växjö Norra 33125 18,5% 33,8% 22,0% 25,8% 6,4% 49,1% 50,9%   1,4%
Växjö Södra 31523 25,8% 29,7% 21,4% 23,1% 7,2% 49,9% 50,1%   1,9%
Växjö 64648 22,1% 31,8% 21,7% 24,5% 6,8% 49,5% 50,5% 1,6%

http://www.val.se