Val till riksdagen - Ålder och kön - Karlskrona

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlskrona C 16047 26,4% 25,8% 20,8% 27,0% 6,9% 49,3% 50,7%   1,5%
Karlskrona V 15776 16,3% 33,3% 22,6% 27,8% 6,5% 50,8% 49,2%   1,5%
Karlskrona Ö 17189 13,9% 32,9% 24,8% 28,4% 5,4% 50,3% 49,7%   0,9%
Karlskrona 49012 18,8% 30,7% 22,8% 27,7% 6,2% 50,1% 49,9% 1,3%

http://www.val.se