Val till riksdagen - Ålder och kön - Sjöbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blentarp 1636 13,0% 33,2% 26,2% 27,6% 5,4% 50,9% 49,1%   1,5%
Everlöv 747 12,9% 31,6% 28,8% 26,8% 4,8% 54,2% 45,8%   1,7%
Fränninge 694 18,7% 29,3% 29,5% 22,5% 6,9% 52,2% 47,8%   1,6%
Lövestad 957 14,7% 27,3% 29,4% 28,6% 4,7% 51,9% 48,1%   1,8%
Sjöbo Emanuel 1542 17,0% 27,4% 20,9% 34,8% 5,2% 49,0% 51,0%   0,6%
Sjöbo Färsinga 1613 20,3% 24,2% 19,8% 35,6% 6,3% 48,0% 52,0%   0,5%
Sjöbo Linné 1579 16,7% 31,9% 25,6% 25,8% 5,9% 48,9% 51,1%   1,2%
Sjöbo Sandbäck 1790 15,9% 30,4% 24,1% 29,6% 5,5% 51,4% 48,6%   1,2%
Sövde 556 11,3% 27,5% 36,3% 24,8% 6,5% 50,4% 49,6%   2,2%
Vanstad 1272 16,1% 33,2% 28,1% 22,6% 5,9% 53,8% 46,2%   1,7%
Vollsjö 1125 16,0% 27,7% 28,2% 28,1% 5,6% 50,1% 49,9%   1,0%
Östra Kärrstorp 699 14,7% 30,5% 32,8% 22,0% 5,3% 51,6% 48,4%   0,7%
Sjöbo 14210 16,0% 29,6% 26,1% 28,3% 5,6% 50,7% 49,3% 1,2%

http://www.val.se