Val till riksdagen - Ålder och kön - Falkenberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Falkenbergs västra valkrets 16557 19,4% 28,0% 23,3% 29,3% 6,7% 49,1% 50,9%   1,6%
Falkenbergs östra valkrets 16418 16,9% 28,3% 25,3% 29,5% 6,2% 49,8% 50,2%   1,9%
Falkenberg 32975 18,1% 28,2% 24,3% 29,4% 6,5% 49,4% 50,6% 1,8%

http://www.val.se