Val till riksdagen - Ålder och kön - Tjörn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bleket-Klädesholmen 1002 13,0% 24,0% 30,0% 33,0% 4,8% 51,7% 48,3%   2,3%
Dyrön 215 14,9% 14,4% 25,6% 45,1% 7,0% 49,3% 50,7%   3,3%
Klövedal 1180 10,8% 23,6% 27,0% 38,6% 4,1% 52,7% 47,3%   2,1%
Rönnäng 1164 18,6% 25,8% 25,9% 29,7% 6,9% 50,8% 49,2%   1,4%
Skärhamn 1 1520 16,1% 25,7% 28,6% 29,6% 5,9% 49,9% 50,1%   1,7%
Skärhamn 2 1173 14,7% 23,4% 28,1% 33,7% 5,4% 49,8% 50,2%   1,9%
Stenkyrka 1 942 19,2% 29,6% 25,2% 26,0% 7,3% 49,4% 50,6%   1,2%
Stenkyrka 2 1042 16,7% 26,4% 29,3% 27,6% 5,4% 53,1% 46,9%   1,1%
Valla 1 1115 13,5% 30,9% 21,5% 34,0% 5,7% 50,0% 50,0%   3,4%
Valla 2 1225 15,3% 29,6% 26,1% 29,0% 5,6% 52,1% 47,9%   0,7%
Valla 3 1398 18,3% 31,4% 29,3% 21,0% 8,2% 49,2% 50,8%   1,6%
Åstol 174 10,3% 11,5% 26,4% 51,7% 3,4% 50,6% 49,4%   3,4%
Tjörn 12150 15,6% 26,6% 27,1% 30,7% 5,9% 50,8% 49,2% 1,8%

http://www.val.se