Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 1 24249 18,8% 32,7% 22,9% 25,7% 6,7% 49,3% 50,7%   1,9%
Borås 2 26237 25,4% 29,5% 21,3% 23,9% 6,6% 47,5% 52,5%   2,5%
Borås 3 29629 19,2% 32,7% 22,9% 25,2% 6,5% 49,1% 50,9%   1,9%
Borås 80115 21,1% 31,6% 22,4% 24,9% 6,6% 48,7% 51,3% 2,1%

http://www.val.se