Val till riksdagen - Ålder och kön - Karlskoga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aggerud 1072 12,5% 39,9% 22,8% 24,8% 5,5% 51,2% 48,8%   0,8%
Bofors 1827 14,7% 27,7% 26,7% 30,9% 4,9% 47,5% 52,5%   1,4%
Bohult 1951 17,7% 24,2% 21,9% 36,2% 6,1% 45,4% 54,6%   0,9%
Bregården 1362 13,4% 30,2% 26,3% 30,1% 4,6% 46,8% 53,2%   1,5%
Bråten 1941 15,1% 33,2% 24,6% 27,0% 5,4% 51,1% 48,9%   1,0%
Granbergsdal 927 13,7% 30,7% 34,2% 21,4% 4,9% 53,0% 47,0%   0,8%
Häsängen 1805 19,7% 25,9% 23,7% 30,7% 5,8% 51,5% 48,5%   1,3%
Immetorp 1019 11,2% 34,7% 27,1% 27,0% 4,0% 52,3% 47,7%   1,5%
Karlberg 1230 14,3% 32,4% 22,8% 30,4% 5,7% 49,8% 50,2%   0,8%
Landa 1207 22,0% 28,4% 22,9% 26,8% 8,1% 49,3% 50,7%   1,6%
Odlingen 1598 32,5% 27,5% 19,9% 20,0% 8,3% 53,4% 46,6%   1,1%
Rävåsen 1270 19,3% 25,0% 21,8% 33,9% 5,2% 49,0% 51,0%   0,9%
Sandmo 1749 18,3% 18,1% 16,8% 46,8% 4,7% 44,8% 55,2%   4,6%
Sandviken 1612 15,7% 23,1% 22,7% 38,5% 5,8% 47,3% 52,7%   1,2%
Skranta 1374 17,8% 34,6% 22,8% 24,8% 6,9% 50,1% 49,9%   1,7%
Stråningstorp 1462 12,7% 31,1% 24,8% 31,4% 6,4% 50,3% 49,7%   0,8%
Karlskoga 23406 17,2% 28,6% 23,5% 30,7% 5,8% 49,3% 50,7% 1,4%

http://www.val.se