Val till riksdagen - Ålder och kön - Ånge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alby 381 14,2% 27,0% 31,5% 27,3% 5,5% 52,8% 47,2%   0,3%
Borgsjö-Erikslund 609 15,9% 23,8% 29,9% 30,4% 5,6% 52,2% 47,8%   1,3%
Fränsta 1440 15,8% 25,0% 23,7% 35,6% 5,8% 49,8% 50,2%   0,5%
Hallsta 450 12,4% 26,0% 27,6% 34,0% 4,7% 52,4% 47,6%   0,9%
Ljungaverk 745 14,9% 27,8% 28,1% 29,3% 5,6% 54,6% 45,4%   1,7%
Torpshammar-Naggen-Munkbysjön 1073 10,0% 25,3% 31,0% 33,7% 4,0% 53,9% 46,1%   0,7%
Ånge 984 17,7% 29,1% 28,6% 24,7% 7,3% 51,3% 48,7%   0,7%
Ånge centrum 1366 19,2% 23,0% 19,8% 38,1% 5,7% 45,8% 54,2%   1,0%
Östavall-Byberget-Överturingen 660 15,2% 23,0% 27,7% 34,1% 7,9% 55,3% 44,7%   0,6%
Ånge 7708 15,4% 25,4% 26,5% 32,7% 5,8% 51,3% 48,7% 0,8%

http://www.val.se