Val till riksdagen - Ålder och kön - Östersund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund Staden 22892 22,8% 28,3% 22,4% 26,5% 6,1% 46,8% 53,2%   2,0%
Östersund utom Staden 24696 18,1% 32,4% 24,2% 25,3% 6,0% 49,3% 50,7%   1,6%
Östersund 47588 20,3% 30,4% 23,3% 25,9% 6,1% 48,1% 51,9% 1,8%

http://www.val.se