Val till riksdagen - Ålder och kön - Nordmaling

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gräsmyr 743 15,2% 32,2% 24,9% 27,7% 6,3% 52,4% 47,6%   0,3%
Håknäs 467 13,9% 31,0% 29,6% 25,5% 4,9% 53,7% 46,3%   0,2%
Levar 849 13,0% 25,8% 27,6% 33,7% 6,2% 49,4% 50,6%   0,7%
Lögdeå-Rundvik 1520 15,1% 25,9% 26,7% 32,2% 6,2% 53,4% 46,6%   0,7%
Norrfors 440 6,8% 16,4% 27,5% 49,3% 2,7% 55,5% 44,5%   0,5%
Vallen 1560 17,6% 26,8% 20,8% 34,9% 6,0% 47,6% 52,4%   1,2%
Nordmaling 5579 14,7% 26,7% 25,2% 33,4% 5,8% 51,2% 48,8% 0,7%

http://www.val.se