Val till riksdagen - Ålder och kön - Åsele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åsele C 1266 15,2% 22,0% 25,4% 37,4% 6,3% 49,0% 51,0%   1,4%
Åsele omland 992 12,2% 20,0% 27,2% 40,6% 4,3% 54,9% 45,1%   0,8%
Åsele 2258 13,9% 21,1% 26,2% 38,8% 5,4% 51,6% 48,4% 1,2%

http://www.val.se