Val till riksdagen - Ålder och kön - Överkalix

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Överkalix nedre 1778 15,1% 21,1% 26,3% 37,5% 5,7% 49,0% 51,0%   0,7%
Överkalix övre 1034 10,5% 17,6% 29,9% 42,0% 3,7% 55,1% 44,9%   0,5%
Överkalix 2812 13,4% 19,8% 27,6% 39,1% 4,9% 51,2% 48,8% 0,6%

http://www.val.se