Val till riksdagen - Ålder och kön - Pajala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Junosuando-Kangos 757 15,5% 17,0% 28,7% 38,8% 6,7% 53,6% 46,4%   0,8%
Korpilombolo 671 10,4% 17,3% 23,1% 49,2% 4,2% 53,7% 46,3%   1,0%
Muodoslompolo-Kaunisvaara 717 11,3% 15,9% 29,7% 43,1% 3,5% 58,6% 41,4%   1,0%
Pajala 2104 18,7% 23,6% 26,4% 31,3% 6,4% 51,1% 48,9%   1,7%
Tärendö 767 10,3% 11,6% 29,3% 48,8% 3,3% 54,4% 45,6%   0,7%
Pajala 5016 14,8% 18,8% 27,2% 39,2% 5,3% 53,4% 46,6% 1,2%

http://www.val.se