Val till riksdagen - Ålder och kön - Älvsbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vidsel 1447 13,3% 20,4% 31,0% 35,4% 4,1% 54,5% 45,5%   0,6%
Älvsbyns N 1701 18,2% 25,6% 19,5% 36,7% 6,5% 47,7% 52,3%   1,3%
Älvsbyns V 1554 17,8% 29,3% 26,9% 26,0% 6,2% 51,2% 48,8%   0,5%
Älvsbyns Ö 1710 14,7% 30,4% 23,9% 31,1% 5,8% 49,9% 50,1%   0,5%
Älvsbyn 6412 16,1% 26,6% 25,0% 32,3% 5,7% 50,7% 49,3% 0,7%

http://www.val.se