Val till riksdagen - Ålder och kön - Haparanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grankullen 731 16,0% 30,1% 23,3% 30,6% 6,4% 53,5% 46,5%   4,7%
Haparanda Norra 1427 19,6% 25,1% 22,8% 32,5% 6,0% 49,7% 50,3%   7,8%
Haparanda Södra 1109 18,8% 23,3% 22,9% 35,1% 5,3% 48,2% 51,8%   10,2%
Karungi 697 11,9% 22,1% 30,6% 35,4% 5,5% 57,4% 42,6%   2,9%
Marielund 1075 20,4% 26,6% 28,6% 24,5% 7,1% 53,7% 46,3%   11,1%
Nikkala 765 15,7% 25,1% 31,2% 28,0% 5,2% 58,3% 41,7%   2,0%
Seskarö 373 13,1% 22,8% 25,7% 38,3% 5,9% 56,6% 43,4%   4,6%
Haparanda 6177 17,4% 25,1% 26,0% 31,5% 6,0% 52,9% 47,1% 7,0%

http://www.val.se