Val till riksdagen - Ålder och kön - 1 Södermalm-Enskede

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enskede 1 Årsta gård 1812 16,6% 43,6% 20,2% 19,6% 3,9% 47,1% 52,9%   13,5%
Enskede 2 Årstaliden 1529 19,2% 38,1% 24,4% 18,3% 2,7% 46,6% 53,4%   1,1%
Enskede 3 Storsjövägen mm 1501 20,5% 45,3% 20,4% 13,9% 2,6% 45,9% 54,1%   2,6%
Enskede 4 Årsta kyrka 1656 23,9% 45,5% 14,8% 15,8% 3,0% 46,6% 53,4%   2,2%
Enskede 5 Årstafältet 1231 20,1% 40,3% 19,7% 19,9% 5,3% 46,5% 53,5%   1,5%
Enskede 6 Valla torg 1201 14,5% 34,3% 23,6% 27,6% 3,2% 47,5% 52,5%   2,7%
Enskede 7 Långhalsvägen mm 1238 24,8% 45,5% 17,4% 12,4% 2,4% 46,4% 53,6%   2,7%
Enskede 8 Årstaskogen 1407 16,2% 41,9% 24,0% 18,0% 4,3% 47,5% 52,5%   1,5%
Enskede 9 Skanskvarn 1493 16,7% 40,8% 22,8% 19,8% 3,8% 46,0% 54,0%   2,1%
Enskede 10 Bolmensvägen mm 1322 29,0% 45,4% 15,7% 9,8% 3,9% 50,9% 49,1%   2,3%
Enskede 11 Gullmarsplan 1408 24,6% 34,4% 19,9% 21,2% 3,4% 46,9% 53,1%   2,9%
Enskede 12 Skärmarbrink 1180 33,6% 38,6% 13,6% 14,2% 3,6% 50,5% 49,5%   4,2%
Enskede 13 Blåsut 1369 29,5% 41,6% 16,5% 12,3% 3,0% 50,5% 49,5%   3,7%
Enskede 14 Globen 1361 26,4% 40,8% 17,7% 15,1% 3,2% 51,4% 48,6%   3,5%
Enskede 15 Enskede Gård N 1213 16,0% 40,6% 26,3% 17,1% 4,3% 47,8% 52,2%   2,1%
Enskede 16 Enskede Gård S 1003 15,6% 42,4% 25,0% 17,0% 6,1% 48,7% 51,3%   1,9%
Enskede 17 Enskedefältet 974 13,1% 41,8% 27,6% 17,5% 6,6% 51,2% 48,8%   1,2%
Enskede 18 Gamla Enskede S 1221 17,9% 41,8% 25,3% 15,0% 6,4% 50,3% 49,7%   1,3%
Enskede 19 Gamla Enskede N 1289 24,8% 41,3% 21,7% 12,1% 6,2% 47,9% 52,1%   2,7%
Enskede 20 Skogskyrkogården 1118 31,5% 38,8% 19,2% 10,5% 5,3% 50,1% 49,9%   2,6%
Enskede 21 Dalen N 1111 25,9% 44,8% 20,3% 9,0% 8,8% 46,4% 53,6%   2,8%
Enskede 22 Dalen S 1099 16,8% 33,5% 20,8% 28,8% 6,9% 42,6% 57,4%   2,1%
Enskede 23 Enskede IP 1109 22,5% 37,7% 21,7% 18,1% 5,1% 49,9% 50,1%   3,5%
Enskede 24 Dalen V 961 22,5% 41,0% 22,9% 13,6% 10,2% 44,1% 55,9%   2,0%
Högalid 1 Reimersholme N-Långholmen 1070 11,2% 38,5% 24,3% 26,0% 2,1% 49,0% 51,0%   18,3%
Högalid 2 Reimersholme S 1208 8,9% 26,5% 21,0% 43,6% 3,3% 43,9% 56,1%   2,3%
Högalid 3 Heleneborgsgatan norra 1148 18,4% 42,4% 19,7% 19,5% 2,5% 47,5% 52,5%   4,0%
Högalid 4 Högalidsgatan östra mm 1222 13,6% 38,9% 14,6% 32,9% 2,9% 40,8% 59,2%   3,6%
Högalid 5 Bergsund S 1276 25,9% 42,2% 18,2% 13,7% 2,0% 50,0% 50,0%   4,3%
Högalid 6 Pålsundsparken 935 24,7% 49,7% 16,7% 8,9% 3,3% 48,4% 51,6%   3,6%
Högalid 7 Hornstull 1572 20,9% 43,5% 19,8% 15,8% 3,7% 47,6% 52,4%   3,8%
Högalid 8 Bergsund N 1264 25,3% 44,7% 18,2% 11,8% 2,3% 47,3% 52,7%   4,3%
Högalid 9 Högalidsparken 1607 23,8% 44,3% 16,7% 15,1% 2,9% 48,3% 51,7%   3,9%
Högalid 10 Drakenberg 1416 14,4% 31,6% 22,2% 31,8% 5,5% 43,9% 56,1%   1,6%
Högalid 11 Zinkensdamm N 1494 17,5% 32,5% 27,4% 22,6% 5,1% 47,5% 52,5%   3,3%
Högalid 12 Skinnarviksparken 1050 11,7% 29,4% 26,0% 32,9% 3,2% 47,0% 53,0%   1,7%
Högalid 13 Zinkensdamm Ö 1346 18,1% 35,4% 24,3% 22,3% 4,3% 48,9% 51,1%   4,0%
Högalid 14 Zinkensdamm IP 1113 17,4% 37,8% 25,2% 19,5% 5,7% 46,1% 53,9%   2,9%
Högalid 15 Södersjukhuset 1030 27,9% 36,9% 25,5% 9,7% 6,2% 49,9% 50,1%   2,2%
Högalid 16 Kv Svärdet 1263 17,3% 26,5% 31,8% 24,3% 6,3% 46,3% 53,7%   1,2%
Högalid 17 Tobaksmonopolet mm 1569 22,1% 40,3% 22,7% 14,9% 3,2% 47,4% 52,6%   4,4%
Högalid 18 Lundagatan södra mm 1138 20,7% 38,8% 20,2% 20,3% 2,9% 49,1% 50,9%   2,7%
Högalid 19 Heleneborg 1171 18,8% 47,1% 19,7% 14,3% 3,8% 47,6% 52,4%   4,5%
Högalid 20 Folkskolegatan mm 1134 23,5% 38,6% 17,5% 20,3% 2,6% 46,3% 53,7%   3,7%
Högalid 21 Tanto 1138 14,3% 26,2% 20,7% 38,8% 3,6% 46,9% 53,1%   2,4%
Katarina 1 Björns Trädgård 1896 14,1% 36,4% 27,6% 21,8% 3,5% 50,9% 49,1%   17,0%
Katarina 2 Mosebacke 1371 19,0% 37,9% 23,6% 19,5% 5,4% 50,0% 50,0%   4,0%
Katarina 3 Katarina kyrka 1338 20,1% 34,5% 24,4% 21,1% 4,0% 48,1% 51,9%   3,4%
Katarina 4 Axel Landquists park 1364 19,0% 41,6% 24,5% 14,9% 4,8% 48,9% 51,1%   3,5%
Katarina 5 Bondegatan västra mm 1473 20,0% 40,8% 24,2% 15,0% 3,7% 52,8% 47,2%   3,5%
Katarina 6 Nytorgsgatan-Bondegatanmm 1537 16,0% 41,3% 24,5% 18,2% 4,7% 49,1% 50,9%   2,4%
Katarina 7 Kv Linjalen mm 1439 17,6% 23,6% 30,5% 28,4% 5,4% 50,9% 49,1%   3,3%
Katarina 8 Medborgarplatsen-Skrapan 1672 35,4% 38,4% 15,0% 11,2% 2,8% 50,4% 49,6%   2,5%
Katarina 9 Helgalunden 1325 19,6% 41,1% 22,9% 16,4% 4,5% 48,0% 52,0%   3,9%
Katarina 10 Eriksdal V 1262 18,8% 41,1% 23,9% 16,2% 4,9% 49,0% 51,0%   2,5%
Katarina 11 Rosenlundsparken 1598 21,8% 42,4% 22,2% 13,6% 4,4% 48,7% 51,3%   3,6%
Katarina 12 Eriksdal Ö 1517 20,4% 37,2% 24,0% 18,4% 2,8% 46,6% 53,4%   3,0%
Katarina 13 Rosenlund 1393 16,4% 30,1% 25,2% 28,4% 5,9% 45,2% 54,8%   1,4%
Katarina 14 Bjurholmsplan mm 1538 24,3% 42,7% 20,2% 12,8% 3,2% 48,2% 51,8%   3,6%
Katarina 15 Ölandsgatan mm 1251 22,5% 39,4% 21,9% 16,2% 4,6% 51,2% 48,8%   3,4%
Katarina 16 Blekingegatan östra mm 1436 17,6% 35,7% 26,0% 20,7% 5,6% 46,9% 53,1%   1,8%
Katarina 17 Gotlandsgatan östra mm 1300 21,6% 42,7% 22,3% 13,4% 3,2% 47,3% 52,7%   3,8%
Katarina 18 Nytorget 1330 24,1% 35,1% 21,2% 19,5% 4,7% 48,2% 51,8%   3,2%
Katarina 19 Nackas hörna 1561 22,2% 42,6% 22,8% 12,4% 4,8% 49,9% 50,1%   3,2%
Katarina 20 Ringen 1574 14,3% 25,5% 20,4% 39,8% 5,0% 41,4% 58,6%   2,4%
Maria 1 Ivar Lo:s park mm 1457 19,9% 36,2% 23,7% 20,1% 3,8% 50,8% 49,2%   12,4%
Maria 2 Mariaberget V 1210 19,8% 37,1% 23,7% 19,3% 5,0% 47,4% 52,6%   4,1%
Maria 3 Mariatorget V 864 15,4% 35,8% 26,0% 22,8% 3,6% 49,0% 51,0%   3,6%
Maria 4 Bergsgruvan 1330 17,4% 39,2% 24,9% 18,6% 3,5% 47,1% 52,9%   3,5%
Maria 5 Mariatorget S 1417 17,9% 34,7% 25,7% 21,7% 5,6% 45,5% 54,5%   3,7%
Maria 6 Mariatorget C 1056 14,9% 33,5% 27,1% 24,5% 4,4% 47,4% 52,6%   2,6%
Maria 7 Skaraborgsgatan mm 1202 15,8% 30,7% 29,5% 24,0% 5,8% 48,8% 51,2%   3,7%
Maria 8 Södra station N 1292 18,8% 31,1% 29,3% 20,8% 5,0% 49,0% 51,0%   3,2%
Maria 9 Södra station S 1102 18,9% 32,2% 31,2% 17,7% 7,4% 46,4% 53,6%   2,9%
Maria 10 Södra station Ö 1055 14,7% 32,4% 27,6% 25,3% 6,8% 51,6% 48,4%   3,4%
Maria 11 Södra station V 1594 17,7% 32,8% 32,5% 17,0% 7,3% 48,1% 51,9%   2,6%
Maria 12 Fredmansgatan mm 1250 18,3% 40,2% 25,4% 16,0% 4,5% 49,6% 50,4%   3,4%
Maria 13 Mariaberget Ö 1134 17,7% 27,0% 28,2% 27,1% 5,5% 46,9% 53,1%   4,2%
Sofia 1 Mandelparken 1547 7,8% 24,4% 26,3% 41,5% 2,8% 46,0% 54,0%   8,9%
Sofia 2 Åsöberget 1219 21,5% 33,7% 24,8% 20,0% 4,9% 44,6% 55,4%   3,0%
Sofia 3 Sofia kyrka 1608 20,3% 39,7% 21,6% 18,4% 4,1% 50,1% 49,9%   4,0%
Sofia 4 Stig Claessons Park-Fjällg. 1434 19,7% 37,7% 23,2% 19,5% 3,2% 45,7% 54,3%   3,4%
Sofia 5 Sågargatan mm 1100 24,1% 42,3% 20,3% 13,4% 3,5% 49,4% 50,6%   3,3%
Sofia 6 Luma 1484 15,4% 56,5% 20,3% 7,9% 3,9% 50,1% 49,9%   1,5%
Sofia 7 Kv Vitbetan 1202 26,5% 42,0% 18,0% 13,6% 3,5% 46,5% 53,5%   3,4%
Sofia 8 Hammarby Allé Ö 1120 13,7% 62,0% 16,8% 7,6% 3,6% 49,8% 50,2%   2,5%
Sofia 9 Skanstull 1565 13,5% 37,3% 23,2% 26,0% 4,7% 45,9% 54,1%   3,3%
Sofia 10 Vintertullen 1328 9,6% 22,1% 25,2% 43,1% 4,5% 45,3% 54,7%   1,7%
Sofia 11 Barnängen 1483 13,8% 34,8% 27,0% 24,3% 5,2% 43,3% 56,7%   1,3%
Sofia 12 Danviksklippan-Henriksdal 1445 18,0% 41,5% 24,8% 15,6% 4,4% 49,0% 51,0%   1,1%
Sofia 13 Sickla udde 1001 8,6% 50,3% 23,4% 17,7% 2,7% 47,2% 52,8%   2,6%
Sofia 14 Sickla kanal 1409 21,1% 46,8% 16,5% 15,7% 3,3% 48,7% 51,3%   1,8%
Sofia 15 Mårtensdal 1338 16,1% 55,4% 19,7% 8,8% 2,8% 49,9% 50,1%   1,9%
Sofia 16 Sickla Park 1599 17,3% 56,3% 19,1% 7,2% 3,2% 48,5% 51,5%   2,4%
Sofia 17 Lugnet 1623 18,7% 49,5% 20,8% 10,9% 3,6% 49,7% 50,3%   0,9%
Sofia 18 Rutger Fuchsgatan mm 1082 27,2% 35,4% 22,0% 15,4% 4,7% 49,1% 50,9%   2,1%
Sofia 19 Blecktornet 1353 14,1% 30,3% 32,4% 23,2% 4,2% 47,5% 52,5%   2,3%
Sofia 20 Klippgatan mm 1337 21,4% 43,2% 19,4% 16,0% 3,5% 45,5% 54,5%   3,3%
Sofia 21 Sickla kaj 1542 28,7% 42,8% 19,0% 9,5% 3,8% 49,5% 50,5%   2,1%
1 Södermalm-Enskede 130927 19,5% 38,9% 22,6% 19,0% 4,3% 47,9% 52,1% 3,5%

http://www.val.se