Val till riksdagen - Ålder och kön - 6 Yttre Västerort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 1 Hässelby Strand V 1410 16,5% 29,5% 27,7% 26,4% 3,1% 50,2% 49,8%   10,4%
Hässelby 2 Hässelby Strand S 1339 14,2% 17,5% 21,8% 46,5% 3,6% 44,0% 56,0%   1,2%
Hässelby 3 Hässelby Strand N 1412 28,3% 31,9% 20,5% 19,3% 4,2% 46,8% 53,2%   2,7%
Hässelby 4 Hässelby Strand Ö 1393 23,3% 29,6% 21,1% 26,0% 5,3% 47,7% 52,3%   3,2%
Hässelby 5 Hässelby Gård S 1217 24,6% 36,6% 22,5% 16,3% 5,3% 49,2% 50,8%   3,5%
Hässelby 6 Hässelby Gård Ö 1153 28,9% 33,5% 20,9% 16,7% 4,1% 49,7% 50,3%   3,2%
Hässelby 7 Hässelby Gård N 997 22,8% 35,5% 22,3% 19,5% 4,1% 49,3% 50,7%   2,9%
Hässelby 8 Hässelby Gård C 1185 23,5% 34,3% 22,2% 19,9% 5,5% 51,4% 48,6%   2,9%
Hässelby 9 Hässelby Gård V 1130 24,0% 37,1% 22,2% 16,7% 6,9% 52,0% 48,0%   2,7%
Hässelby 10 Hby Villastad mellersta 1558 16,4% 33,8% 28,4% 21,4% 8,7% 48,3% 51,7%   2,2%
Hässelby 11 Hässelby Villastad V 1268 15,5% 31,0% 25,6% 27,9% 9,0% 49,4% 50,6%   2,4%
Hässelby 12 Hässelby Villastad Ö 1346 17,0% 35,4% 26,4% 21,2% 9,5% 50,7% 49,3%   1,1%
Hässelby 13 Hässelby Villastad NV 1244 21,2% 34,2% 26,0% 18,6% 8,0% 46,6% 53,4%   1,4%
Hässelby 14 Lövsta 1480 15,2% 38,8% 27,2% 18,9% 7,9% 49,9% 50,1%   1,3%
Hässelby 15 Backlura N 1413 13,4% 36,7% 22,3% 27,5% 7,1% 50,8% 49,2%   2,3%
Hässelby 16 Backlura S 1365 14,4% 40,0% 22,5% 23,2% 8,7% 50,9% 49,1%   2,1%
Hässelby 17 Hässelby Villastad NÖ 871 15,5% 32,5% 26,1% 25,9% 7,3% 49,9% 50,1%   2,0%
Hässelby 18 Smedshagen 1082 29,3% 38,8% 21,6% 10,3% 11,0% 44,3% 55,7%   4,3%
Hässelby 19 Hässelby Villastad S 761 12,9% 37,1% 27,9% 22,2% 7,2% 48,6% 51,4%   1,3%
Hässelby 20 Hässelby mellersta 1269 24,0% 32,4% 14,8% 28,8% 5,4% 47,1% 52,9%   2,2%
Kista 1 Akalla C 1304 22,1% 30,8% 26,4% 20,8% 6,4% 51,2% 48,8%   12,0%
Kista 2 Akalla Ö 1187 21,5% 33,2% 29,2% 16,1% 7,2% 51,8% 48,2%   7,4%
Kista 3 Akalla N 1180 21,0% 31,9% 27,0% 20,1% 5,9% 49,3% 50,7%   5,8%
Kista 4 Akalla V 1093 17,5% 25,8% 29,6% 27,1% 5,2% 49,4% 50,6%   2,7%
Kista 5 Akalla S 974 18,4% 34,1% 27,1% 20,4% 5,1% 48,6% 51,4%   2,7%
Kista 6 Husby N 1227 17,7% 30,2% 26,8% 25,3% 4,3% 50,8% 49,2%   3,7%
Kista 7 Oslogatan 1370 28,7% 37,4% 22,0% 11,8% 11,5% 48,4% 51,6%   8,1%
Kista 8 Husby C 1265 25,8% 40,2% 22,4% 11,6% 8,5% 51,9% 48,1%   7,0%
Kista 9 Husby S 1321 22,8% 41,6% 23,6% 12,0% 7,1% 54,2% 45,8%   7,6%
Kista 10 Husby Ö 1275 27,4% 36,9% 22,7% 13,0% 8,9% 48,3% 51,7%   8,5%
Kista 11 Husby V 903 25,5% 39,6% 22,8% 12,1% 9,6% 48,7% 51,3%   9,0%
Kista 12 Kista mellersta 1433 22,3% 33,1% 24,8% 19,7% 5,0% 51,8% 48,2%   4,8%
Kista 13 Kista C 1216 20,6% 30,0% 25,9% 23,5% 5,4% 49,9% 50,1%   6,0%
Kista 14 Kista V 1522 22,2% 26,5% 31,7% 19,6% 8,5% 47,2% 52,8%   2,7%
Kista 15 Ärvinge S 961 28,0% 40,6% 21,5% 9,9% 7,1% 49,6% 50,4%   5,8%
Kista 16 Kista Gård 1205 38,0% 32,3% 12,5% 17,2% 7,5% 51,1% 48,9%   1,7%
Kista 17 Ärvinge N 1343 24,6% 30,8% 26,7% 17,9% 6,7% 48,8% 51,2%   4,5%
Spånga 1 Sundby 2022 17,1% 40,8% 24,8% 17,4% 6,6% 54,5% 45,5%   17,7%
Spånga 2 Flysta 1598 19,0% 38,5% 26,7% 15,8% 8,0% 51,4% 48,6%   2,4%
Spånga 3 Solhem Ö 1193 19,7% 35,5% 25,0% 19,8% 9,3% 49,7% 50,3%   1,2%
Spånga 4 Solhem S 1418 16,0% 39,6% 25,1% 19,3% 8,3% 50,1% 49,9%   1,6%
Spånga 5 Solhem V 1378 16,5% 43,9% 24,1% 15,5% 8,4% 50,4% 49,6%   2,4%
Spånga 6 Solhem N 1115 18,1% 30,9% 26,7% 24,2% 7,5% 49,7% 50,3%   2,5%
Spånga 7 Bromsten N 1271 18,2% 41,2% 23,7% 16,9% 6,7% 51,0% 49,0%   2,8%
Spånga 8 Bromsten mellersta 1317 22,0% 35,5% 25,8% 16,7% 7,6% 47,6% 52,4%   2,8%
Spånga 9 Bromsten S 1539 16,2% 37,9% 24,0% 22,0% 6,9% 46,8% 53,2%   1,4%
Spånga 10 Hjulsta V 1299 26,2% 46,1% 20,6% 7,2% 9,2% 51,9% 48,1%   8,2%
Spånga 11 Erikslund 1101 24,0% 31,8% 22,5% 21,7% 6,9% 49,6% 50,4%   5,1%
Spånga 12 Nydal 984 24,9% 33,4% 21,8% 19,8% 8,5% 51,9% 48,1%   5,5%
Spånga 13 Tensta C 1163 29,8% 35,5% 21,0% 13,7% 11,9% 45,2% 54,8%   10,3%
Spånga 14 Gullinge 1213 30,0% 35,1% 22,5% 12,4% 12,9% 47,2% 52,8%   8,1%
Spånga 15 Risingeplan mm 1179 28,8% 35,9% 21,9% 13,5% 12,5% 49,3% 50,7%   6,6%
Spånga 16 Glömminge-Sörgården 1076 25,9% 37,8% 22,1% 14,1% 11,3% 49,9% 50,1%   7,9%
Spånga 17 Rinkebysvängen N 1069 24,7% 37,1% 23,9% 14,2% 9,6% 48,8% 51,2%   9,3%
Spånga 18 Rinkebystråket 1178 30,1% 39,5% 18,9% 11,5% 13,1% 47,3% 52,7%   7,4%
Spånga 19 Rinkebysvängen V 1138 26,9% 38,1% 23,6% 11,3% 11,1% 50,4% 49,6%   8,1%
Spånga 20 Kvarnbyvägen mm 1032 23,2% 40,5% 22,7% 13,7% 11,6% 46,5% 53,5%   6,4%
Spånga 21 Rinkeby C 1045 26,0% 35,5% 23,0% 15,5% 10,3% 48,6% 51,4%   10,6%
Spånga 22 Rinkebysvängen Ö 720 16,0% 44,6% 25,0% 14,4% 4,4% 56,4% 43,6%   14,0%
Spånga 23 Rinkebysvängen S 959 23,1% 42,2% 23,1% 11,5% 9,5% 51,9% 48,1%   9,7%
Spånga 24 Spånga by 1052 23,9% 32,2% 24,4% 19,5% 9,3% 48,4% 51,6%   7,6%
Spånga 25 Hjulstastråket södra 1236 30,4% 37,3% 18,6% 13,7% 8,7% 48,4% 51,6%   7,4%
Spånga 26 Spånga torg-Lunda 1245 22,3% 30,0% 16,6% 31,0% 5,1% 44,7% 55,3%   1,8%
Spånga 27 Rinkeby mellersta 970 27,1% 36,9% 22,3% 13,7% 10,9% 48,2% 51,8%   11,4%
Vällingby 1 Vällingby N 1334 13,6% 37,3% 21,6% 27,5% 5,0% 50,1% 49,9%   7,4%
Vällingby 2 Vällingby V 1128 25,1% 32,0% 18,9% 24,0% 6,3% 45,9% 54,1%   2,7%
Vällingby 3 Vällingby Ö 1101 26,5% 34,2% 25,2% 14,0% 8,0% 46,7% 53,3%   3,5%
Vällingby 4 Vällingby C 1247 27,1% 31,2% 20,4% 21,3% 4,6% 50,5% 49,5%   1,5%
Vällingby 5 Grimsta V 1050 26,2% 40,8% 22,6% 10,5% 7,5% 49,9% 50,1%   2,6%
Vällingby 6 Grimsta Ö 728 24,0% 30,8% 27,1% 18,1% 7,0% 48,5% 51,5%   2,6%
Vällingby 7 Råcksta Ö 1177 25,1% 38,1% 19,4% 17,4% 4,6% 47,7% 52,3%   1,8%
Vällingby 8 Råcksta V 1338 19,7% 39,8% 22,3% 18,2% 3,9% 47,8% 52,2%   2,7%
Vällingby 9 Råcksta N 1355 17,6% 38,0% 22,0% 22,4% 4,6% 49,2% 50,8%   2,7%
Vällingby 10 Nälsta Ö 1033 15,9% 34,5% 26,7% 22,9% 8,5% 50,1% 49,9%   1,7%
Vällingby 11 Nälsta V 1289 17,6% 34,7% 27,2% 20,5% 10,2% 51,0% 49,0%   2,0%
Vällingby 12 Grimsta mellersta 1129 26,4% 37,3% 19,4% 16,9% 6,8% 49,2% 50,8%   3,0%
Vällingby 13 Kälvesta V 1624 16,1% 37,9% 23,7% 22,2% 8,6% 50,8% 49,2%   1,0%
Vällingby 14 Kälvesta Ö 1548 19,2% 33,6% 25,6% 21,6% 10,7% 50,6% 49,4%   1,6%
Vällingby 15 Vinsta V 1196 15,9% 41,3% 22,5% 20,3% 6,9% 50,7% 49,3%   1,6%
Vällingby 16 Vinsta Ö 1576 29,8% 37,7% 21,3% 11,2% 8,8% 50,3% 49,7%   1,5%
Vällingby 17 Råcksta gård 1126 31,2% 38,7% 16,4% 13,7% 5,4% 49,3% 50,7%   1,7%
Vällingby 18 Nälsta gård 1061 17,7% 38,5% 24,3% 19,4% 6,7% 48,8% 51,2%   2,5%
Vällingby 19 Vällingby mellersta 1207 21,2% 29,9% 20,7% 28,2% 6,0% 44,6% 55,4%   2,8%
6 Yttre Västerort 101429 22,1% 35,5% 23,4% 19,0% 7,6% 49,4% 50,6% 4,6%

http://www.val.se