Val till riksdagen - Ålder och kön - Jönköpings kommun Valkrets Syd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barnarp 1161 13,7% 40,7% 25,6% 20,0% 4,7% 52,0% 48,0%   1,0%
Barnarp C 1251 19,5% 33,5% 29,3% 17,7% 7,5% 50,3% 49,7%   2,3%
Bondberget 1456 13,7% 33,1% 21,0% 32,2% 6,6% 47,2% 52,8%   1,4%
Centrum Ö 1796 38,0% 26,9% 18,9% 16,1% 7,4% 50,6% 49,4%   4,6%
Ekhagen N 1218 23,2% 30,9% 19,4% 26,6% 5,3% 49,8% 50,2%   1,2%
Ekhagen S 1213 17,6% 27,1% 21,3% 34,0% 4,9% 46,2% 53,8%   1,2%
Erik Dahlberg 1612 39,3% 28,6% 15,9% 16,2% 8,2% 47,0% 53,0%   1,7%
Hovslätt N 1540 15,5% 33,1% 22,5% 28,9% 7,7% 47,7% 52,3%   1,2%
Hovslätt S 1715 19,8% 35,5% 21,3% 23,4% 7,3% 50,1% 49,9%   0,6%
Kålgården 1707 16,1% 23,3% 26,7% 34,0% 3,8% 47,1% 52,9%   1,1%
Kättilstorp Haga m fl 1645 23,7% 31,6% 24,3% 20,5% 7,1% 50,5% 49,5%   1,0%
Liljeholmen 1357 29,0% 30,1% 21,0% 19,9% 7,1% 43,4% 56,6%   2,0%
Liljeholmsparken 1320 30,0% 25,8% 21,9% 22,3% 6,4% 46,1% 53,9%   1,7%
Ljungarum 1739 16,3% 29,0% 29,4% 25,2% 6,2% 50,3% 49,7%   2,6%
Månsarp 1070 15,8% 37,5% 19,0% 27,8% 6,5% 51,1% 48,9%   1,1%
Norrahammar N 1676 18,3% 39,5% 18,9% 23,3% 5,8% 52,3% 47,7%   1,7%
Norrahammar S 1599 20,3% 38,5% 20,6% 20,6% 7,7% 52,2% 47,8%   1,1%
Råslätt 1825 21,9% 29,6% 19,7% 28,9% 6,4% 46,6% 53,4%   3,9%
Råslätt-Lockebo 1701 29,3% 29,8% 21,3% 19,6% 9,9% 49,7% 50,3%   3,2%
Taberg V 1175 15,1% 38,6% 22,2% 24,1% 5,8% 51,0% 49,0%   1,6%
Taberg Ö 1251 18,8% 43,4% 15,7% 22,1% 7,8% 50,0% 50,0%   1,0%
Tenhult-Ödestugu 1779 16,6% 41,2% 22,3% 19,9% 6,7% 50,6% 49,4%   0,6%
Tenhult-Öggestorp 1886 18,9% 34,6% 22,6% 24,0% 6,6% 49,4% 50,6%   0,8%
Jönköpings kommun Valkrets Syd 34692 21,6% 32,9% 21,8% 23,7% 6,7% 49,2% 50,8% 1,7%

http://www.val.se