Val till riksdagen - Ålder och kön - Malmö Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Annelund 1154 28,6% 40,2% 16,9% 14,3% 3,8% 49,7% 50,3%   5,0%
Annestad N 706 34,4% 49,6% 10,6% 5,4% 5,1% 47,9% 52,1%   2,7%
Annestad S 784 23,3% 53,1% 13,4% 10,2% 3,1% 49,1% 50,9%   3,1%
Annetorp N 1373 15,6% 32,0% 24,1% 28,3% 4,9% 48,7% 51,3%   11,4%
Annetorp S 1029 18,3% 26,3% 21,7% 33,7% 5,7% 44,6% 55,4%   2,1%
Bellevuegården V 1601 16,2% 20,9% 18,2% 44,7% 2,9% 41,3% 58,7%   1,8%
Bellevuegården Ö 1492 25,6% 33,4% 22,1% 18,9% 8,3% 47,7% 52,3%   4,9%
Bellevue-Nya Bellevue 1618 16,1% 31,5% 31,8% 20,6% 9,2% 50,4% 49,6%   5,3%
Borgmästaregården N 961 9,4% 15,3% 16,9% 58,5% 2,6% 43,2% 56,8%   1,4%
Borgmästaregården S 1141 12,2% 21,7% 17,6% 48,5% 1,9% 43,7% 56,3%   2,5%
Bunkeflostrand N 1226 12,9% 33,8% 26,5% 26,8% 7,5% 48,9% 51,1%   2,1%
Bunkeflostrand-Fjärilsg 1065 11,6% 34,1% 23,5% 30,8% 6,2% 48,9% 51,1%   2,3%
Bunkeflo-Strandhem 1054 12,7% 48,3% 20,7% 18,3% 5,1% 48,0% 52,0%   1,4%
Bunkeflostrand-Ängslätt 1577 11,2% 47,6% 20,9% 20,2% 5,3% 47,9% 52,1%   3,3%
Bunkeflo-Vintrie 608 10,5% 57,4% 18,1% 14,0% 4,9% 49,8% 50,2%   2,0%
Dammfri O 1066 21,7% 38,4% 17,8% 22,1% 2,9% 43,6% 56,4%   2,9%
Dammfri S 1004 24,5% 35,1% 20,8% 19,6% 3,5% 46,5% 53,5%   3,1%
Dammfri V 1279 20,3% 31,4% 18,1% 30,2% 3,2% 40,1% 59,9%   2,3%
Djupadal N 1241 13,2% 42,8% 26,3% 17,6% 6,9% 49,4% 50,6%   2,3%
Djupadal S 1042 14,4% 32,7% 24,9% 28,0% 8,5% 47,1% 52,9%   2,2%
Djupadal Ö-Rosenvång 1103 13,9% 37,4% 28,2% 20,5% 7,2% 48,4% 51,6%   2,4%
Flensburg-Allm sjukhuset 1049 40,1% 34,8% 11,2% 13,9% 5,5% 46,8% 53,2%   3,1%
Fridhem 1489 9,1% 23,2% 29,4% 38,3% 2,8% 47,7% 52,3%   15,7%
Fågelbacken N 1168 27,8% 38,3% 13,7% 20,2% 4,2% 45,5% 54,5%   4,5%
Fågelbacken S 1111 27,6% 39,5% 17,7% 15,1% 4,7% 44,2% 55,8%   2,3%
Gamla Limhamn N 1365 17,3% 32,5% 25,3% 24,9% 5,5% 46,2% 53,8%   2,9%
Gamla Limhamn O 1549 22,2% 31,6% 24,3% 21,9% 5,4% 47,7% 52,3%   2,6%
Gamla Limhamn V 1429 16,8% 31,0% 30,2% 22,0% 5,9% 47,6% 52,4%   2,6%
Gröndal 1555 13,1% 21,4% 16,9% 48,7% 4,6% 39,7% 60,3%   1,5%
Holma N 907 16,3% 27,0% 21,7% 35,0% 5,4% 44,0% 56,0%   4,9%
Holma S 1331 26,8% 36,9% 23,7% 12,5% 9,8% 47,9% 52,1%   5,5%
Hyllieby 986 12,5% 24,4% 25,8% 37,3% 5,5% 49,0% 51,0%   2,7%
Hästhagen 1436 19,3% 44,5% 18,5% 17,8% 3,6% 44,4% 55,6%   4,2%
Kalkbrottet 509 10,2% 25,7% 22,0% 42,0% 2,2% 42,8% 57,2%   1,4%
Klagshamn-Tygelsjö 1424 10,7% 59,8% 17,6% 11,9% 5,4% 48,7% 51,3%   1,8%
Klagshamn-V Klagstorp 1078 11,6% 53,0% 21,5% 13,9% 5,9% 49,7% 50,3%   1,8%
Kroksbäck N 1078 15,2% 26,3% 26,7% 31,7% 4,5% 49,2% 50,8%   7,8%
Kroksbäck S-Hyllievång 1659 31,2% 35,2% 21,7% 11,9% 11,7% 49,9% 50,1%   4,2%
Kroksbäck V 1046 11,8% 28,8% 25,3% 34,1% 5,4% 48,1% 51,9%   2,9%
Kronborg 1001 25,1% 31,9% 20,1% 23,0% 4,7% 44,5% 55,5%   3,0%
Kronborg-Teatern 1064 14,3% 33,5% 19,5% 32,8% 3,4% 43,4% 56,6%   16,5%
Kronprinsen 1015 18,6% 23,3% 17,5% 40,5% 4,2% 41,8% 58,2%   2,5%
Kulladal N 1053 21,1% 25,8% 23,9% 29,2% 4,0% 45,9% 54,1%   4,3%
Kulladal NO 1177 15,6% 24,8% 19,3% 40,3% 3,9% 44,8% 55,2%   1,2%
Kulladal SV 1480 14,8% 34,3% 27,2% 23,7% 8,0% 49,6% 50,4%   4,8%
Limhamn-Norra Ön 912 11,5% 31,0% 26,9% 30,6% 4,4% 47,4% 52,6%   2,5%
Limhamns Hamn 795 10,6% 33,8% 28,6% 27,0% 3,8% 47,8% 52,2%   1,4%
Lindeborg NO 1298 18,6% 24,7% 24,2% 32,5% 4,2% 48,3% 51,7%   2,9%
Lindeborg NV 1292 17,0% 28,4% 24,3% 30,3% 4,5% 46,9% 53,1%   2,6%
Lindeborg SV 1031 18,8% 30,0% 24,5% 26,7% 5,8% 44,5% 55,5%   2,1%
Lorensborg N 961 18,5% 26,3% 19,4% 35,8% 2,3% 45,8% 54,2%   2,6%
Lorensborg SO 1322 20,2% 24,8% 22,4% 32,6% 4,6% 43,9% 56,1%   2,0%
Lorensborg V 1112 28,6% 33,9% 20,7% 16,8% 6,8% 47,2% 52,8%   4,0%
Lönngården 1100 36,2% 36,5% 16,7% 10,6% 4,0% 55,2% 44,8%   4,5%
Mellanheden 1447 18,3% 30,1% 22,9% 28,7% 4,1% 43,1% 56,9%   2,6%
Möllevången-Bangatan 1080 29,4% 32,8% 23,0% 14,8% 7,5% 44,9% 55,1%   4,5%
Möllevången-Bergsgatan 1148 33,8% 43,6% 16,1% 6,5% 4,3% 48,3% 51,7%   3,5%
Möllevången-Folkets Park 1161 32,9% 49,8% 11,1% 6,2% 3,9% 45,0% 55,0%   5,8%
Möllevången-Södervärnsplan 1197 23,4% 35,8% 18,8% 22,1% 4,5% 47,5% 52,5%   4,0%
Möllevången-V Nobelv 1414 35,6% 48,7% 11,0% 4,7% 3,3% 49,1% 50,9%   4,7%
Möllevångstorget N 1074 34,4% 42,5% 14,9% 8,3% 6,3% 49,4% 50,6%   4,3%
Möllevångstorget SO 1156 34,5% 48,9% 11,6% 5,0% 4,1% 47,4% 52,6%   5,4%
N Sofielund-Nobeltorget 1533 30,4% 40,4% 17,8% 11,4% 2,5% 55,9% 44,1%   17,1%
N Sofielund-Nobelv 1317 37,6% 45,9% 11,0% 5,5% 4,1% 46,5% 53,5%   5,2%
N Sofielund-Sofielundsskolan 1320 25,5% 35,6% 20,3% 18,6% 5,3% 47,9% 52,1%   3,9%
Ribersborg NO 1169 23,4% 41,5% 16,7% 18,4% 3,4% 45,0% 55,0%   4,0%
Ribersborg SO 1137 27,5% 39,5% 18,0% 15,0% 4,0% 45,6% 54,4%   3,8%
Ribersborg-Limhamnsvägen 1142 15,0% 30,9% 21,4% 32,7% 3,1% 45,1% 54,9%   4,1%
Ribersborg-Nicoloviusg 1428 12,0% 27,7% 23,7% 36,7% 3,4% 45,2% 54,8%   3,8%
Ribersborg-Regementsg 1269 19,9% 38,5% 20,6% 21,0% 2,3% 43,3% 56,7%   3,7%
Ribersborgsskolan 1244 20,1% 42,2% 18,2% 19,5% 3,5% 44,7% 55,3%   2,2%
Rosenvång 1171 15,3% 40,1% 27,2% 17,4% 8,7% 48,3% 51,7%   3,7%
Rönneholm NO 1341 29,1% 40,0% 18,3% 12,7% 5,3% 44,7% 55,3%   3,5%
Rönneholm NV 1264 27,8% 41,3% 16,1% 14,8% 4,7% 42,6% 57,4%   3,8%
Rönneholm SO 1360 28,8% 37,6% 16,3% 17,2% 5,4% 45,5% 54,5%   3,2%
Rönneholm-Mariedalsv 1072 30,2% 41,7% 15,0% 13,1% 3,9% 44,9% 55,1%   3,5%
Rönneholmsparken 1234 19,9% 31,0% 17,0% 32,0% 3,3% 40,8% 59,2%   2,6%
S Sofielund-Bryggeriet 1218 37,1% 35,1% 18,5% 9,4% 10,2% 47,5% 52,5%   8,3%
S Sofielund-Seved 1195 31,6% 41,3% 15,6% 11,5% 4,9% 52,6% 47,4%   5,1%
Sibbarp N 1360 17,0% 24,9% 21,5% 36,6% 4,0% 43,5% 56,5%   2,1%
Sibbarp S 1136 12,3% 32,0% 27,7% 27,9% 7,7% 50,5% 49,5%   4,4%
Sibbarp-Hammars Park 1071 11,6% 33,5% 26,0% 28,9% 4,4% 48,9% 51,1%   2,3%
Solbacken 958 18,0% 27,9% 24,7% 29,4% 6,1% 45,1% 54,9%   2,4%
Södertorp 1185 8,9% 15,7% 20,4% 54,9% 2,2% 44,7% 55,3%   1,9%
Södervärn 1271 37,8% 37,7% 15,9% 8,6% 3,1% 50,0% 50,0%   5,2%
Tygelsjöby 1351 10,4% 42,6% 21,0% 26,1% 5,8% 48,4% 51,6%   1,8%
V Sorgenfri-N Folkets Park 1381 25,3% 59,2% 10,4% 5,1% 2,7% 47,9% 52,1%   4,5%
V Sorgenfri-Nobelv 1321 36,9% 45,9% 10,6% 6,7% 2,6% 48,1% 51,9%   4,1%
Västervång-Fridhem 987 12,0% 31,7% 27,6% 28,8% 5,6% 46,3% 53,7%   4,4%
Ö Sorgenfri-Brantevik 1036 25,9% 32,2% 22,4% 19,5% 3,2% 46,4% 53,6%   3,0%
Ö Sorgenfri-N Amiralsg 1495 29,6% 42,1% 13,2% 15,1% 2,1% 48,1% 51,9%   3,8%
Ö Sorgenfri-N Spånehusv 1255 25,7% 34,0% 19,4% 21,0% 5,7% 47,2% 52,8%   3,7%
Ö Sorgenfri-Nobelv 1234 32,5% 38,7% 14,8% 14,0% 4,7% 48,0% 52,0%   4,9%
Malmö Västra 111038 21,4% 35,5% 20,3% 22,8% 4,9% 46,8% 53,2% 4,0%

http://www.val.se