Val till riksdagen - Ålder och kön - Katarina 17 Gotlandsgatan östra mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 17 Gotlandsgatan östra mm 1300 21,6% 42,7% 22,3% 13,4% 3,2% 47,3% 52,7%   3,8%
Summa 1300 21,6% 42,7% 22,3% 13,4% 3,2% 47,3% 52,7% 3,8%

http://www.val.se