Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 1 Västertorpshallen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 1 Västertorpshallen 1706 15,5% 38,9% 19,4% 26,2% 3,3% 48,3% 51,7%   11,8%
Summa 1706 15,5% 38,9% 19,4% 26,2% 3,3% 48,3% 51,7% 11,8%

http://www.val.se