Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 4 Västertorp V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 4 Västertorp V 1246 17,3% 34,2% 25,3% 23,2% 4,1% 46,5% 53,5%   1,4%
Summa 1246 17,3% 34,2% 25,3% 23,2% 4,1% 46,5% 53,5% 1,4%

http://www.val.se