Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 6 Fruängen mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 6 Fruängen mellersta 1412 24,5% 31,9% 22,2% 21,4% 5,6% 47,5% 52,5%   1,6%
Summa 1412 24,5% 31,9% 22,2% 21,4% 5,6% 47,5% 52,5% 1,6%

http://www.val.se