Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 7 Fruängen N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 7 Fruängen N 1324 26,3% 28,9% 18,4% 26,5% 4,7% 44,8% 55,2%   2,0%
Summa 1324 26,3% 28,9% 18,4% 26,5% 4,7% 44,8% 55,2% 2,0%

http://www.val.se