Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 9 Herrängen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 9 Herrängen V 1214 15,0% 41,3% 26,3% 17,5% 7,8% 49,1% 50,9%   2,2%
Summa 1214 15,0% 41,3% 26,3% 17,5% 7,8% 49,1% 50,9% 2,2%

http://www.val.se