Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 10 Långbro park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 10 Långbro park 1632 10,6% 37,0% 19,4% 33,0% 3,0% 46,3% 53,7%   1,0%
Summa 1632 10,6% 37,0% 19,4% 33,0% 3,0% 46,3% 53,7% 1,0%

http://www.val.se