Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 11 Långsjö S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 11 Långsjö S 976 14,5% 40,9% 27,8% 16,8% 8,5% 50,2% 49,8%   1,5%
Summa 976 14,5% 40,9% 27,8% 16,8% 8,5% 50,2% 49,8% 1,5%

http://www.val.se