Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 14 Långbro V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 14 Långbro V 1004 14,3% 38,5% 24,2% 22,9% 7,7% 49,6% 50,4%   1,5%
Summa 1004 14,3% 38,5% 24,2% 22,9% 7,7% 49,6% 50,4% 1,5%

http://www.val.se