Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännkyrka 16 Sten Stures väg mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 16 Sten Stures väg mm 759 18,6% 41,4% 26,6% 13,4% 8,0% 50,7% 49,3%   2,4%
Summa 759 18,6% 41,4% 26,6% 13,4% 8,0% 50,7% 49,3% 2,4%

http://www.val.se